A feltalálók évtizedekig próbálkoztak olyan térfogat-kiszorításos motor tervezésével, amelyben lineáris alternáló mozgás helyett körmozgás van, akár alternáló, akár folyamatos. A számtalan próbálkozás közül egyedül a Wankel-motor az, ami viszonylag elterjedt. A Wankel-motor két, párhuzamos tengely körül forgó test elvén alapul. A Wankel-motor dugattyúja, amelyet rotornak is neveznek, háromszög alakú. Három oldala, illetve felülete egyenlő hosszúságú és domború vonalú. A forgódugattyú az állórészben kering, amely egy ellipszishez hasonló kosárgörbe keresztmetszetű dugattyú tér (ház). A rotor három csúcsa, illetve éle forgás közben a ház falához illeszkedik, miközben a rotor középpontja zárt körvonalat ír le. A motor működése négyütemű, miközben a munkatér körbe vándorol. Célunk egy kisebb méretű, pneumatikusan meghajtott bolygó motor megtervezése, kivitelezése. Működésének szimulálása CAD környezetben és a modell nagy nyomású levegővel való mozgatásának megvalósítása.