A csicsóka beltartalmára és morfológiai tulajdonságaira vonatkozóan több amerikai és magyarországi forrásmunka létezik, azonban Romániában alig találunk ezekkel kapcsolatos adatokat. 2009 tavaszán a Tápiószelei Génbankból hét csicsóka fajtát (Ceglédi tf., Gyöngyvér fj., Nyíregyházi tf., Rózsaszentmártoni tf., Tápiói korai, Tápiói sima, Waldspindel) sikerült kísérleti célra beszerezni, amelyek a víz- és tápanyag-ellátottság szabályozásával különböző körülmények között voltak termesztve. A morfometriai mérések július-október között voltak elvégezve, a gumók összehasonlító beltartalmi vizsgálata pedig vékonyréteg kromatográfiás eljárással történt. Az adatok statisztikai értékelése a PoliFact program segítségével varianciaanalízissel történt. Mind a morfometriai, mind a beltartalmi vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a víz és a tápanyag mennyisége számottevő különbségeket okozhat a vizsgált csicsóka fajták között, ezek terméshozama és a gumók beltartalmi összetevői tekintetében.