Paris és Oka (1989) szerint az olvasás egy olyan folyamat, amely során a szöveg által javasolt gondolatokból jelentés jön létre aszerint, hogy az olvasó milyen előzetes ismeretekkel rendelkezik, milyen céljai vannak, milyen stratégiák állnak rendelkezésére, és hogyan érti meg a feladatot, a helyzetet. Az olvasással foglalkozó kutatások egyértelműen mutatják, hogy a kezdő olvasók, és a gyenge szövegértők nem használják a stratégiákat olyan spontán vagy olyan hatékony módon, mint a jobb olvasók. Dolgozatomban az olvasási stratégiák által befolyásolt szövegértést vizsgálom, amelyet a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karán végeztem. Feltételezéseim szerint a hallgatók szövegértési képessége nem éri el a közép szintet, továbbá szorosan összefügg a metakognitív olvasási stratégiájukkal. A vizsgálat két módon történt: a szövegértési képességet egy szövegértési feladatsorral, az olvasási stratégiákat egy MSI (Metacomprehension Strategy Index) kérdőív segítségével mértem.