Dolgozatom célja azon összefüggések felfedése és tanulmányozása, amelyek az angol romantika legnagyobb költőjének, Byronnak a művei és a korabeli magyar irodalom nagyjainak alkotásai között felfedezhetők. Külön hangsúlyt fektettem a magyar irodalom azon személyiségeinek kiváló műfordítói munkájára, akik nélkül a byroni életmű magyar nyelvterületen nem válhatott volna ismertté, így ihlet híjján talán sok értékes magyar költemény, novella meg sem született volna. Kiindulásként összefoglalom a romantika általános jellemzőit, megemlítem a korszak legfontosabb európai alkotóit, köztük Lord Byront és a magyar romantika nagy alakjait. Ezután röviden bemutatom Byron kalandos és ellentétekben bővelkedő életét, amely meghatározta egész világszemléletét, lírájának jellegzetességeit. Byron költészetének a magyar irodalomra gyakorolt hatását az összehasonlítás módszerével élve próbálom felfedni, párhuzamot vonva Byron versei és azon magyar alkotások közt, amelyek létrejöttében szerepük lehetett.